รักษายอดคนเข้าเว็บไซต์ของคุณยาวๆ ด้วยวิธีการเหล่านี้

4 November 2016
/   Other

จัดโครงสร้างเว็บไซต์ อย่างแรกเลยที่ถือว่ามีความสำคัญมากๆ เลยก็คือการวางโครงสร้างเว็บไซต์ เพราะถ้าแรกๆวางโครงสร้างเว็บไซต์ได้ไม่ดีพอ การปรับแก้ในตอนหลังอาจจะทำได้ยาก ดังนั้นควรวางโครงสร้างเว็บไซต์ตามลำดับความสำคัญของสิ่งที่คุณต้องการนำเสนอว่าจะวางส่วนไหน เมนูไหนก่อนหลังเพื่อตรงตามการใช้งานของผู้เข้าชม ยิ่งถ้าทำเว็บไซต์องค์กร ที่มีระดับความซับซ้อนมากๆ จึงต้องมีการวางส่วนต่างๆ ด้วยการจัดลำดับความสำคัญจะทำให้ทั้งสมาชิกภายในใช้งานเว็บไซต์ได้เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนจนเกินไป สร้างความสนใจในตัวสินค้า บริการ หรือสิ่งที่ต้องการนำเสนอของเว็บไซต์คุณ ควรใช้คำพูดที่สั้นแต่มีพลังในการดึงดูดความสนใจในบริเวณส่วนของเนื้อบทความ และใช้ภาพสื่อความหมายที่ดีในการดึงดูดใจผู้เข้าชม และเขียนรายละเอียด เพื่อให้คนสนใจอ่านข้อมูลต่อไปทันที ในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้มากขึ้น เช่น จุดเด่น ประโยชน์ ความแตกต่างจากคู่แข่งขัน บริการพิเศษ ฯลฯ เพื่อแสดงให้เห็นความน่าสนใจเพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์อยากอ่านต่อไป กระตุ้นความต้องการ ทำให้เกิดความรู้สึกอยากซื้อหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนต่อมาให้ผู้ที่กำลังอ่านข้อมูลสินค้า หรือบริการบนหน้าเว็บไซต์เกิดรู้สึกอยากซื้อหรือใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เช่น บอกความโดดเด่นและพิเศษที่ของสินค้า/บริการ หรือบอกให้เห็นถึง Promotion หรือสิทธิพิเศษหากมีการตัดสินใจซื้อในช่วงเวลานี้ หรือถ้าเป็นบทความก็วางลิ้งตอนต่อไป......อ่านต่อ

ทำเว็บไซต์บริษัท ควรจะมีข้อมูลอะไรในเว็บไซต์บ้าง

/   พื้นฐานที่ควรรู้

สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่อยากทําเว็บไซต์บริษัทเป็นของตนเอง  แน่นอนว่าไม่มีข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะคุณนำเสนอและจุดเด่นที่ต้องการให้มี ซึ่งจะทำให้รายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละเว็บไซต์แตกต่างกันออกไป แต่หลัก ๆ ที่สำคัญก็คือข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของคุณควรประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเว็บไซต์ เพื่อบอกให้ผู้ชมรู้ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน  ประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้งของหน่วยงาน  หรือต้องการนำเสนออะไรในเว็บไซต์ เป็นต้น รายละเอียด ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือข้อมูลหลักที่คุณต้องการนำเสนอในเว็บไซต์ เช่น รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้การประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของลูกค้าง่ายขึ้น ข่าวสารอัพเดท เพื่อให้รับรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซต์ของเรา เช่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ , โปรโมชั่นใหม่ , หรือกิจกรรมใหม่ๆ เป็นต้น คำถามคำตอบ ที่มีความจำเป็น ผู้เข้าชมบางส่วนอาจไม่เข้าใจข้อมูลหรืออยากทราบรายละเอียดต่างๆ ดังนั้นเราควรรวบรวมคำถามที่พบบ่อย เพื่อผู้เข้าชมที่มีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะสามารถเปิดดูได้เองทันที ทั้งนี้การทําเว็บไซต์บริษัทสามารถเพิ่มเติมสิ่งที่แต่งต่างจากเว็บไซต์อื่นๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดเด่นที่คุณต้องการนำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณนั่นเอง......อ่านต่อ