3 กฏ ที่จะสร้าง “ แบรนด์ “ เว็บไซต์ให้เกิด

by seo sawasdeeidea 30 October 2016   Other

“แบรนด์” หรือที่เรารู้จักกันในภาษาบ้านๆ ว่า “ยี่ห้อ” นั้น เป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันมานาน เพราะไม่ว่าเราจะซื้อสินค้าอะไร ก็จะมียี่ห้อ หรือ “แบรนด์” ติดอยู่กับสินค้านั้นๆ ตลอด เหตุผลคือต้องการให้ลูกค้าจดจำสินค้าของตนได้นั่นเอง เว็บไซต์ก็เหมือนกัน ที่ต้องการทอยากจะให้คนเข้ามาจดจำ มารู้จัก หรือคุ้นเคยกับเว็บไซต์ของตนเอง นอกจากจะช่วยในเรื่องของการจดจำแล้ว อีกทั้งยังสามารถช่วยในเรื่องของการ “สร้างความน่าเชื่อถือ” แต่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์นั้น ไม่ได้เกิดจากตัวของแบรนด์โดยตรง แต่จะเกิดจากองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณภาพของสินค้า, ราคา, การบริการ ฯลฯ ซึ่งถ้าเปรียบกับเว็บไซ์ก็คือ คุณภาพของเว็บไซต์ระบบต่าง ความสวยงามใช้งานง่าย เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของแบรนด์ได้

“การสร้างแบรนด์” ให้เป็นที่จดจำและเกิดความน่าเชื่อถือไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ใครๆ ก็สามารถทำได้ โดยยึดหลัก 3 ข้อ ดังนี้

  • คุณภาพ (Quality) เว็บไซต์ที่มีระบบดี ใช้งานง่าย ตรงความต้องการเป้าหมาย และมีการปรับปรุงอยู่อย่างตลอดเวลา ที่สำคัญคือ “คุณภาพ” ที่ก่อให้เกิดความน่าชื่อถือจนทำให้ “แบรนด์” เป็นที่ยอมรับของลูกค้า จะมีความหมายรวมถึง ความเอาใส่ และ ความซื่อสัตย์ ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพขององค์กรและบุคคลากร ดังนั้น “คุณภาพ” จึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “แบรนด์” ให้ประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้
  • อัตลักษณ์ (Identity) มีความเฉพาะตัว มีเรื่องราวความเป็นมา หรือ พัฒนาการต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ว่าเว็บไซต์มีที่มาเริ่มต้นมาอย่างไร ซึ่งการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของเว็บไซต์ นอกจากจะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว ยังช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความรู้สึกร่วมเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของของเว็บไซต์ได้อีกด้วย
  • ความแตกต่าง (Difference) พูดได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกตัวหนึ่งเลยที่เดียว ที่สามารถใช้บ่งชี้ถึงโอกาสในความสำเร็จ เพราะหากเว็บไซต์ หรือระบบของเรา ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ผู้เข้าชมเว็บไซต์ก็จะไม่เห็นคุณค่า ดังนั้นหากเราต้องการที่จะให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จัก เป็นที่จดจำ เราจะต้องมีความโดดเด่น หรือมีความแตกต่าง จากคู่แข่ง โดยจะต้องเป็นความแตกต่างอย่างมีคุณค่าด้วย

สำหรับในเรื่องของความแตกต่างนั้น สามารถแยกได้หลายอย่างเช่น แตกต่างในเรื่องของระบบ, แตกต่างในเรื่องของการให้บริการ, แตกต่างด้านภาพลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งในฐานะผู้เจ้าของแบรนด์ จะต้องหาความต่างที่ลงตัว เพื่อให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จัก จดจำ และน่าเชื่อถือ ถ้าต้องการให้แบรนด์ของคุณ เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือลองนำหลักการ 3 ข้อนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับ

  Comments

Written by

Posted In