January2012

นิยามของ SMEs

5 January 2012
/   บล๊อก

SMEs ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือแปลไทยว่า วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม สำหรับความหมายของวิสาหกิจ ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กิจการการผลิต (Product Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่(Mining) กิจการการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก (Retail) กิจการบริการ (Service Sector) ลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม......อ่านต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
093-115-7697
  • เราคือมืออาชีพเฉพาะทาง
  • คุณภาพคุ้มค่ากับราคา
  • แบบหลากหลายตรงใจคุณ
  • รับประกันดูแลแม้หลังการขาย

ใส่เลขหมายโทรศัพท์ของท่าน เพื่อให้ทางเราติดต่อกลับไป

ติดต่อเรา